Katarína Brezáni
jazykový koučing a biznis koučing
Som jazyková koučka NLC®, ako prvá a jediná na Slovensku s kvalifikáciou Professional Neurolanguage Coach®. Zároveň pôsobím ako mentorka a licencovaná školiteľka pre inovatívnu metódu výučby cudzích jazykov Neurolanguage Coaching®. V práci s klientami sa venujem aj koučovaniu na pracovné témy v slovenčine aj angličtine.
viac o mne

Jazykový koučing
NLC Neurolanguage Coaching®

NeuroLanguageCoach® jedinečným spôsobom komunikuje s klientom prostredníctvom koučingových rozhovorov, ktoré sú „brain-friendly“. Cieľom jazykového koučingu je naučiť sa používať cudzí jazyk a komunikovať v cudzom jazyku efektívne.

NeuroLanguage Coaching® je

pre manažérov

ktorí poznajú benefity koučingu ako nástroja osobného rozvoja a chcú sa zlepšiť v angličtine prostredníctvom brain-friendly koučingových rozhovorov.

EXEcutiveLINE_KB ako NLC® professional kouč

pre učiteľov

ktorí sa chcú rozvíjať a pracovať inovatívne. Pre tých, ktorí už možno intuitívne používajú koučingové princípy v učení a chcú vedieť viac.

EDUcationLINE_KB ako NLC® mentor a školiteľ

viac o jazykovom koučinGu

Biznis koučing

Koučing je partnerstvo s klientmi v ich v myšlienkovom a tvorivom procese, ktorý ich inšpiruje k maximalizácii ich osobného a profesijného potenciálu.

Koučing ako nástroj osobného rozvoja má veľa benefitov:

pre jednotlivcov

ktorí sú otvorení osobnému rozvoju a potrebujú urobiť aleb zvládnuť zmenu, urobiť rozhodnutie, zvýšiť efektivitu, zvládnuť novú situáciu, lepšie uchopiť work-life balance, zlepšiť komunikáciu a rozvíjať interpersonálne zručnosti,…

Viac o Biznis koučingu

COACHING WORKS
Princípy jazykového koučingu, ktoré používam pri práci s klientom sa dajú charakterizovať jedným slovom INPUTS.
Čo sa za tým skrýva a ako to funguje?

Instill confidence

Vštiepiť do Vášho prejavu v angličtine istotu a vieru, že to dokážete. Aby ste jazyk používali ako nástroj. Aby ste malik dispozícii všetko, čo na to potrebujete: slovnú zásobu, štruktúry,komunikačné zručnosti.

Navigate to find solutions

Navigovať Vás smerom k nájdeniu riešení, ktoré sú dobré pre Vás. Kouč Vám nepovie čo máte robiť. Spolu preskúmame aké možnosti existujú a ktorá stratégia bude mať pre Vás šancu na úspech. Techniky učenia, aktivity na sedeniach i mimo nich, modely, osobný kontakt, telefón, skype.

Provoke Brain connections

Provokovať spojenia a asociácie v mozgu pre efektívne učenie a zapamätanie si informácií. Kedy je potrebné hľadať spojenie medzi materinským jazykom a cudzím jazykom? Kedy naopak je to kontraproduktívne? Ako vytvoriť, zosilniť a prehĺbiť mozgové spojenia? Ako funguje krivka zabúdania a čo s tým?

Understand what's working

Pochopiť čo Vám funguje a tým spôsobom pracovať. Aký je Váš preferovaný štýl učenia? Vizuálny, audio, verbálny, kinestetický, logický, interpersonány alebo intrapersonálny? Fungujú Vám dobre pamäťové mapy, filmy s titulkami, pesničky, diktáty, flash cards, mnemotechnické pomôcky, učebnice, aplikácie, podcasty, spacing efekt, task-based alebo PPP štýl?

Trust in your inner resources

Veriť v svoje vnútorné zdroje, na existujúcich schopnostich postaviť nové. Niečo už viete, či ste začiatočník / začiatočníčka alebo pokročilý / pokročilá. Ďalším krokom je budovať a rozvíjať nové komunikačné zručnosti a použiť ich v situáciách, kedy to potrebujete.

Steer towards action

Nasmerovať Vás ku konkrétnym krokom a činom. Čo bude prvý krok, čo druhý a kedy ho urobíte? Bude to realistické? Bude to zaujímavé? Ako to bude vyzerať? Ako to vyhodnotíte?