Biznis koučing

Myslíme si, že počúvame, avšak len zriedkakedy počúvame s porozumením, či empatiou. A práve počúvanie tohto, veľmi osobitného, druhu je jedným z najúčinejších nástrojov na zmenu, ktorý poznám.

Carl Rogers

Čo je koučing

Jednoducho povedané:
Nástroj osobného rozvoja

Celou vetou vyjadrené:
Koučing je partnerstvo s klientmi v ich v myšlienkovom a tvorivom procese, ktorý ich inšpiruje k maximalizácii ich osobného a profesijného potenciálu. (International Coach Federation)

Koučovanie

 • je zamerané na riešenie                 
 • je rešpektujúce partnerstvo                                              
 • skúma klientove hodnoty a možnosti
 • facilituje špecifický cieľ
 • facilituje klientovu dôveru vo vlastné zdroje
 • dáva silu klientom stanoviť si konkrétne kroky
 • sprevádza klientov, keď robia zložité rozhodnutia
 • dáva priestor na premyslenie a ujasnenie.

Niekedy stačí sa na chvíľu zastaviť a popremýšľať. Kouč pomáha klientovi premýšľať, ujasniť si ciele a pohnúť sa smerom k činom, výkonu, zmene, rozhodnutiu, riešeniu.

Čo sa deje na koučingových sedeniach v koučovacích rozhovoroch?

 • fokus koučovania je na budúcnosť – neanalyzuje minulosť a nevysvetľuje správanie ako terapia
 • zameranie je na riešenie – neanalyzuje situáciu, prečo a ako sa to stalo   
 • kouč kladie otázky – kouč nedáva rady, nesúdi, nevie, čo je pre klienta dobré riešenie        
 • kouč vedie klientov k ich vlastným cieľom a činom – kouč nestanovuje klientove ciele a aktivity
 • kouč je partnerom koučovaného – nie je klientovi nadradený

Transformačné koučovacie rozhovory majú svoju  štruktúru, skúmajú:

 1. čo je moja téma, čo riešim
 2. kam chcem ísť a ako budem vedieť, že som tam
 3. viem nájsť svoje zdroje, odpovede, možnosti, riešenie
 4. ktoré z možností sú realistické a dosiahnuteľné, ktoré nie sú realizovateľné
 5. akými hodnotami sa budem riadiť, čo je pre mňa dôležité

Ako to prakticky funguje:

Krok 1: úvodné stretnutie, predstavenie kouča a princípov koučovania, dohodnutie pravidiel, stanovenie počtu sedení.

Krok 2: koučovací program

Moja inšpirácia v koučingu

Zažila som profesionálne koučovanie, prešla som výcvikom

 • lokálne v tíme dvoch slovenských PCC koučiek v skupine vedenej na biznis témy
 • globálne na jazykové a life témy pod vedením britskej PCC koučky

Inšpiráciou v práci s klientami v biznise a v komunikácii s učiteľmi otvorenými inováciám sú pre mňa humanistický prístup Carla Rogersa, emocionálna inteligencia v ponímaní Daniela Golemana a „brain-based“ quiet neuroleadership Davida Rocka.

… Zmyslom koučovacieho rozhovoru je, aby si koučovaný uvedomil, čo je pre neho dôležité, prijal zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia a zvolil si, čo v danej situácii urobí …

Denisa Kmecová & Zuzana Karpinská
Koučovanie podľa pyramídy

REFERENCIE
Katarína je najinšpirujúcejšia učiteľka angličtiny akú som mal. Teda na začiatku bola učiteľka. Na mojej pozícii potrebujem hlavne veľa hovoriť a získať väčšiu istotu vo vyjadrovaní. Ale po krátkom čase sme zmenili formu a stala sa pre mna viac koučom ako učiteľkou. Spojili sme dve dôležité veci koučing a kontakt s jazykom do úžasného spojenia koučingu v angličtine. A úprimne takto sa na lekcie/stretnutia dokonca aj viac teším.
Andrej Zaťko
CEO, Poštová banka
S výkonom a prístupom Kataríny som mimoriadne spokojný, vzácne kombinuje komunikáciu, vysvetľovanie, prísnosť a diskusiu. Neurolanguage coaching® vnímam ako efektívny nástroj , pretože klient vidí možnosti a vyberá si pre „svoj“ jazyk tú možnosť, ktorá mu je najbližšia. Bez cieľov niet výsledkov, určovanie čiastkových cieľov je dôležité, aby sme vedeli, čo robíme, čo máme dosiahnuť a či sa to podarilo a ako. Jedna z najdôležitejších vecí je diskusia ako ciele dosiahnúť, pretože každý funguje inak a bez poznania vlastnej schopnosti učiť sa (ako mi to ide najlepšie) by bolo učenie veľmi zdĺhavé a neefektívne. Pokrok sa dosahuje v konkrétnych oblastiach a odráža sa na kvalite komunikácie v pracovných úlohách.
Richard Főldeš
riaditeľ odboru právnych služieb, Slovenská sporiteľňa
Katarína je vždy pripravená, je flexibilná, vie sa vynájsť, má skúsenosti, rozumie tomu, čo robí. Má angličinu oveľa lepšiu ako ja, používa ju s ľahkosťou no zároveň je zrozumiteľná a mám pocit, že je pre mňa takýto level dosiahnuteľný. Necítim sa ako v škole, čo je dobré. Učíme sa, na hodinách je input, ktorý potrebujem a ktorý je pre mňa dôležitý. Používanie slovenčiny veľmi pomáha porozumeniu a istote v prejave, primerane to dopĺňa vysvetľovanie slovnej zásoby. Pracuje sa mi dobre, na hodiny sa teším.
Stanislav Žák
HR manager, Gefco
Na našej spolupráci mi vyhovuje tvoj neskutočne proklientský prístup, empatia, podpora a schopnosť počúvať, ľudskosť, ochota vždy pomôcť, flexibilita, spoľahlivosť a hľadanie a navrhovanie riešení ako ďalej. Pri výuke angličtiny skôr preferujem koučovaco – mentoringový prístup ako len čisto koučingový. Niekedy je pre mňa veľmi užitočné počuť tvoju radu a odporúčanie. Definovanie SMART cieľov, goal review a feedback vnímam za nesmierne užitočný pre uvedomenie si pokroku, ktorý mne osobne dodáva väčšiu dávku sebaistoty a energiu do ďalšej práce. Bez váhania by som Ťa odporúčala najlepším priateľom.
Jana Mynářová
Senior Consultant & ACC , Menkyna & Partners Management Consulting s.r.o.
Pre mňa je Katarína najlepší učiteľ angličtiny. Má to celý rad vecných, praktických a uchopiteľných dôvodov a ak ich chcete vedieť dajte si s ňou zopár lekcií, ľahko si urobíte vlastný zoznam. Pre mňa je dôležitejšie aká je a ako to robí. Naladí sa na vašu vlnovú dĺžku. Učíte sa a ani o tom neviete. Nič si neberie osobne a nič vám nevyčíta. Zaujíma sa o to čo robíte a čo sa s vami deje. A ani jazyková bariéra medzi večným “mierne pokročilým“ a takou jazykovou koučkou ako je Katka, nestojí v ceste tomu, že mať ďalšiu lekciu s ňou vám dáva zmysel. Fíha – táto posledná veta je ale komplikovaná. Kati na ďalšej hodine ju preložíme .... OK?😊
Andrea Trégerová
riaditeľka odboru riadenia ľudských zdrojov, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s