EDUcationLINE – pre učiteľov

EDUcationLINE – pre učiteľov,

ktorí sa chcú rozvíjať a pracovať inovatívne­. Pre tých, ktorí už možno intuitívne používajú koučingové princípy v učení a chcú vedieť viac. Pre tých, ktorí o koučingu už niečo počuli a chcú ho zažiť na vlastnej koži.

Certifikát NEUROLANGUAGE COACHING®

Po absolvovaní kurzu jazykového koučingu NLC® už nikdy nebudete učiť jazyk tak ako predtým. Budete certifikovaným Neurolanguage koučom® akreditovaným medzinárodnou federáciou koučov ICF a/alebo moderným učiteľom, ktorý pracuje vedome koučingovým spôsobom.

 • na študenta zameraný prístup posuniete na inú úroveň, Váš štýl bude silne zameraný na autonómiu študenta
 • vybudujete si postupne nový spôsob komunikácie
 • zažijete akú silu má ticho a dobré otázky v interakcii so študentami
 • budete trénovaný na to, ako aktívne počúvať
 • dozviete sa viac o mozgu, ako funguje a učí sa, a najmä, čo to pre Vás prakticky znamená
 • najnovšie poznatky neurovedy Vám ukážu cesty, ako byť v učení „brain-friendly“
 • osvojíte si tradičné koučingové modely a naučíte sa používať jazykové koučingové modely
 • chcete robiť výučbu jazykov inovatívne
 • chcete sa stať certifikovaným jazykovým koučom

Mám ZÁUJEM o Certifikát Neurolanguage Coaching®

Napíšte mi

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom NLC metódy® alebo máte záujem o školenie, kedykoľvek ma kontaktujte. Rada Vám odpoviem alebo si dohodneme osobné stretnutie. Použite prosím kontaktný formulár.

  Kurz jazykového koučingu NLC® bude prvýkrát organizovaný aj na Slovensku – jeden online v slovenčine, dva kontaktné v slovenčine i angličtine.

  NLC® online MARATÓN jazykového koučingu v SLOVENČINE  14. apríl – 7. máj 2020

  V slovenčine pre učiteľov a lektorov nemčiny, francuzštiny, španielčiny, ruštiny a iných jazykov, ktorí uprednostnia kurz v materinskom jazyku.

  NLC® kurz jazykového koučingu v SLOVENČINE – Bratislava 12. – 14. jún 2020

  V slovenčine pre učiteľov a lektorov nemčiny, francuzštiny, španielčiny, ruštiny a iných jazykov, ktorí uprednostnia kurz v materinskom jazyku.

  NLC® kurz jazykového koučingu v ANGLIČTINE – Bratislava 9. – 11. október 2020

  V angličtine pre angličtinárov a všetkých pedagógov, ktorí hovoria po anglicky.

  Certifikát NEUROLANGUAGE COMMUNICATION®

  V kurze, ktorý je časovo menej náročný a ukáže Vám základné princípy Neurolanguage® komunikácie, sa naučíte:

  • ako používať tradičné koučingové modely v učení jazyka
  • ako vytvoriť „perfect learning state“ u koučovaného na základe princípov neurovedy
  • ako spojiť učenie s koučovacími kompetenciami medzinárodnej federácie koučov ICF
  • ako zapojiť koučovaných do sústredeného učenia a udržať prácu na cieľoch s vysokou mierou úspechu
  • ako spojiť a aplikovať koučingové modely v učení
  • ako prejsť transformáciou z učiteľa na kouča
  • ako prispôsobiť ciele a kurzy individuálnym potrebám koučovaného
  • chcete ovládať základné princípy Nourolanguage® komunikácie
  • chcete sa inšpirovať „brain-friendly“ koučingovým štýlom komunikácie

  Mám ZÁUJEM o Certifikát Neurolanguage Communication®

  Napíšte mi

  Ak máte akékoľvek otázky ohľadom NLC metódy® alebo máte záujem o školenie, kedykoľvek ma kontaktujte. Rada Vám odpoviem alebo si dohodneme osobné stretnutie. Použite prosím kontaktný formulár.

   COACHING WORKS
   Princípy jazykového koučingu, ktoré používam pri práci s klientom sa dajú charakterizovať jedným slovom INPUTS.
   Čo sa za tým skrýva a ako to funguje?

   Instill confidence

   Vštiepiť do Vášho prejavu v angličtine istotu a vieru, že to dokážete. Aby ste jazyk používali ako nástroj. Aby ste malik dispozícii všetko, čo na to potrebujete: slovnú zásobu, štruktúry,komunikačné zručnosti.

   Navigate to find solutions

   Navigovať Vás smerom k nájdeniu riešení, ktoré sú dobré pre Vás. Kouč Vám nepovie čo máte robiť. Spolu preskúmame aké možnosti existujú a ktorá stratégia bude mať pre Vás šancu na úspech. Techniky učenia, aktivity na sedeniach i mimo nich, modely, osobný kontakt, telefón, skype.

   Provoke Brain connections

   Provokovať spojenia a asociácie v mozgu pre efektívne učenie a zapamätanie si informácií. Kedy je potrebné hľadať spojenie medzi materinským jazykom a cudzím jazykom? Kedy naopak je to kontraproduktívne? Ako vytvoriť, zosilniť a prehĺbiť mozgové spojenia? Ako funguje krivka zabúdania a čo s tým?

   Understand what's working

   Pochopiť čo Vám funguje a tým spôsobom pracovať. Aký je Váš preferovaný štýl učenia? Vizuálny, audio, verbálny, kinestetický, logický, interpersonány alebo intrapersonálny? Fungujú Vám dobre pamäťové mapy, filmy s titulkami, pesničky, diktáty, flash cards, mnemotechnické pomôcky, učebnice, aplikácie, podcasty, spacing efekt, task-based alebo PPP štýl?

   Trust in your inner resources

   Veriť v svoje vnútorné zdroje, na existujúcich schopnostich postaviť nové. Niečo už viete, či ste začiatočník / začiatočníčka alebo pokročilý / pokročilá. Ďalším krokom je budovať a rozvíjať nové komunikačné zručnosti a použiť ich v situáciách, kedy to potrebujete.

   Steer towards action

   Nasmerovať Vás ku konkrétnym krokom a činom. Čo bude prvý krok, čo druhý a kedy ho urobíte? Bude to realistické? Bude to zaujímavé? Ako to bude vyzerať? Ako to vyhodnotíte?