O mne

Čo robím

jazykový a biznis koučing

Prečo

Pôvodne intuitívny a neskôr vedomý posun k silnej viere v autonómiu klienta v spolupráci je moje  „prečo“ koučujem v jazykovom vzdelávaní a biznise.

Fascinuje ma, ako sa v oblasti osobného rastu rozvoj komunikačných zručností a koučing výborne dopĺňajú a prelínajú.

Dlhodobo pozorujem, že koučing funguje:

 • v biznise je podporou v osobnom rozvoji a raste a
 • vo vzdelávaní posúva autonómiu študenta na vysokú úroveň.

Pre koho

 • pre manažérov ako profesionálna jazyková NLC® a biznis koučka
 • pre učiteľov ako mentorka a školiteľka inovatívneho prístupu v učení cudzích jazykov NLC®

Ako

 • s rešpektom
 • s využitím koučingových zručností a najnovších poznatkov neurovedy
 • s využitím skúseností zo spolupráce s ľuďmi z rôznych sektorov
 • s otvorenou mysľou
 • priamou komunikáciou
 • aktívnym počúvaním
 • efektívne

Kto som

Skúsenosti v číslach

20 rokov skúseností v korporátnom vzdelávaní
6 000 hodín odučených komunikačným a na klienta orientovaným štýlom (intuitívne s prvkami koučingu)
500 hodín jazykového koučingu po absolvovaní koučingových kurzov a certifikácií
60 hodín koučingu na pracovné a biznis témy

Skúsenosti v sektoroch a témach

banky, farmaceutický priemysel, IT, HR, marketing, management consulting, medicína, právo, logistika, obstarávanie, audit, maloobchodné potravinové reťazce, pivovary, automobilový priemysel, poisťovníctvo

Skúsenosti s klientami a pozíciami vo firmách

CEO, CFO, členovia predstavenstva, senior manažéri, HR manažéri, area manažéri, marketingoví manažéri, produktoví manžéri, sales manažéri, lekári, športovci, majitelia účtovných firiem, manažéri predaja a servisu automobilov, private equity manažéri

Skúsenosti s projektami | zadaniami | úlohami | koučovacími témami

príprava na vystúpenia na medzinárodných konferenciách, príprava na interné a externé rokovania, príprava a tréning na prezentácie, príprava a tréning negociácií, príprava na telekonferencie, jazyková podpora v projektovej komunikácii, príprava na pracovné pohovory, príprava na interné hodnotiace pohovory, jazyková konzultácia pri príprave stratégií, dávanie a prijímanie spätnej väzby, manažment zmeny, leadership, rozhodovanie, riešenie problémov, dlhodobé zlepšenie jazykovej úrovne, rozvoj tzv. soft skills

Kvalifikácie | kurzy | workshopy

Jazykový koučing:

 • Professional Neurolanguage Coach® & Licensed trainer & mentor
  Certifikovaný Efficient Language Coaching & akreditovaný ICF, 2019
 • Advanced Neurolanguage Coach®
  Certifikovaný Efficient Language Coaching & akreditovaný ICF, 2019
 • Neurolanguage Coach®
  Certifikovaný Efficient Language Coaching & akreditovaný ICF, 2019

Biznis koučing:

 • BCTC by Business Coaching College & ACSTH by ICF, 2019
  Business Coaching Trained Coach
  Approved Coach Specific Training Hours

Učenie angličtiny:

 • Evaluating Digital Materials  
  Certificate of Completion, 2019, iTDi
  Intenzívny program profesionálneho rozvoja v oblasti hodnotenia digitálnych materiálov
 • English suprasegmental pronunciation with Ray Parker
  Certificate of Accomplishment, 2018, ProStaff
 • Learning to Teach (better) with Penny Ur 
  Certificate of Accomplishment, 2017, iTDi
  Intenzívny program profesionálneho rozvoja v oblasti pokročilých učiteľských zručností

Osobný rozvoj:

 • Argumentácia, 2020, Akadémia kritického myslenia
 • Obstarávanie a evaluácia vzdelávania z pohľadu dodávateľa, 2019, Mgr. Michal Révay – riesme.sk
 • Vysoko výkonný tím – rozvoj jednotlivcov a tímu s využitím osobnostnej typológie GPOP, 2017, Scott&Hagget

Univerzita:

pedagogika-anglický jazyk a literatúra, 2002, pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Inšpirácia

Myšlienky

učenie

„Človek nemôže priamo učiť inú osobu; človek môže iba uľahčovať učenie druhého.“

Carl Rogers

aktívne počúvanie

„Myslíme si, že počúvame, avšak len zriedkakedy počúvame s porozumením, či empatiou. A práve počúvanie tohto, veľmi osobitného, druhu je jedným z najúčinejších nástrojov na zmenu, ktorý poznám.“

Carl Rogers

bytie

„To, čo som, je dosť dobré, keby som to mohol byť otvorene.“

Carl Rogers

ideály

„Myslela som si, že sny a ideály dáva ľuďom svet. No teraz viem, že ľudia dávajú ideály svetu.“

Anna zo Zeleného domu, Lucy Maud Montgomery

nádej

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Václav Havel

Knihy

Carl Rogers, On becoming a person

Carl Rodgers & Richard Farson,  Active Listening

Zuzana Karpinská & Denisa Kmecová,  Koučovania podľa pyramídy

David Rock,  Quiet Leadership

David Rock,  Coaching with the brain in mind

David Rock,  Handbook of Neuroleadership

Rachel Paling,  Neurolanguage Coaching

Daniel Goleman,  Emotional Intelligence

Marjorie Rosenberg,  Spotlight on Learning Styles

Eric Jensen Brain-based learning, Teaching with the brain in mind

Alvaro Bilbao,  Detský mozog vysvetlený rodičom

Work-life balance

Pre pokoj, sústredenie a ohybnosť _ Yoga, meditácie a pilates

Pre dobrú kondíciu, pripravenosť a dynamiku _ Krav Maga

Pre dobrý pocit, zážitok a delikátnu chuť _Čaj z Čajovne dobrých ľudí v Nitre

REFERENCIE
Katarína je najinšpirujúcejšia učiteľka angličtiny akú som mal. Teda na začiatku bola učiteľka. Na mojej pozícii potrebujem hlavne veľa hovoriť a získať väčšiu istotu vo vyjadrovaní. Ale po krátkom čase sme zmenili formu a stala sa pre mna viac koučom ako učiteľkou. Spojili sme dve dôležité veci koučing a kontakt s jazykom do úžasného spojenia koučingu v angličtine. A úprimne takto sa na lekcie/stretnutia dokonca aj viac teším.
Andrej Zaťko
CEO, Poštová banka
S výkonom a prístupom Kataríny som mimoriadne spokojný, vzácne kombinuje komunikáciu, vysvetľovanie, prísnosť a diskusiu. Neurolanguage coaching® vnímam ako efektívny nástroj , pretože klient vidí možnosti a vyberá si pre „svoj“ jazyk tú možnosť, ktorá mu je najbližšia. Bez cieľov niet výsledkov, určovanie čiastkových cieľov je dôležité, aby sme vedeli, čo robíme, čo máme dosiahnuť a či sa to podarilo a ako. Jedna z najdôležitejších vecí je diskusia ako ciele dosiahnúť, pretože každý funguje inak a bez poznania vlastnej schopnosti učiť sa (ako mi to ide najlepšie) by bolo učenie veľmi zdĺhavé a neefektívne. Pokrok sa dosahuje v konkrétnych oblastiach a odráža sa na kvalite komunikácie v pracovných úlohách.
Richard Főldeš
riaditeľ odboru právnych služieb, Slovenská sporiteľňa
Katarína je vždy pripravená, je flexibilná, vie sa vynájsť, má skúsenosti, rozumie tomu, čo robí. Má angličinu oveľa lepšiu ako ja, používa ju s ľahkosťou no zároveň je zrozumiteľná a mám pocit, že je pre mňa takýto level dosiahnuteľný. Necítim sa ako v škole, čo je dobré. Učíme sa, na hodinách je input, ktorý potrebujem a ktorý je pre mňa dôležitý. Používanie slovenčiny veľmi pomáha porozumeniu a istote v prejave, primerane to dopĺňa vysvetľovanie slovnej zásoby. Pracuje sa mi dobre, na hodiny sa teším.
Stanislav Žák
HR manager, Gefco
Na našej spolupráci mi vyhovuje tvoj neskutočne proklientský prístup, empatia, podpora a schopnosť počúvať, ľudskosť, ochota vždy pomôcť, flexibilita, spoľahlivosť a hľadanie a navrhovanie riešení ako ďalej. Pri výuke angličtiny skôr preferujem koučovaco – mentoringový prístup ako len čisto koučingový. Niekedy je pre mňa veľmi užitočné počuť tvoju radu a odporúčanie. Definovanie SMART cieľov, goal review a feedback vnímam za nesmierne užitočný pre uvedomenie si pokroku, ktorý mne osobne dodáva väčšiu dávku sebaistoty a energiu do ďalšej práce. Bez váhania by som Ťa odporúčala najlepším priateľom.
Jana Mynářová
Senior Consultant & ACC , Menkyna & Partners Management Consulting s.r.o.
Pre mňa je Katarína najlepší učiteľ angličtiny. Má to celý rad vecných, praktických a uchopiteľných dôvodov a ak ich chcete vedieť dajte si s ňou zopár lekcií, ľahko si urobíte vlastný zoznam. Pre mňa je dôležitejšie aká je a ako to robí. Naladí sa na vašu vlnovú dĺžku. Učíte sa a ani o tom neviete. Nič si neberie osobne a nič vám nevyčíta. Zaujíma sa o to čo robíte a čo sa s vami deje. A ani jazyková bariéra medzi večným “mierne pokročilým“ a takou jazykovou koučkou ako je Katka, nestojí v ceste tomu, že mať ďalšiu lekciu s ňou vám dáva zmysel. Fíha – táto posledná veta je ale komplikovaná. Kati na ďalšej hodine ju preložíme .... OK?😊
Andrea Trégerová
riaditeľka odboru riadenia ľudských zdrojov, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s